Bahar Dönemi Rapor Takvimi

Bu dönem için öğrencilerin sisteme sadece ara rapor ve son rapor yüklemeleri beklenmektedir. Ara Rapor:22.04.2018 Son Rapor ve sunum: sonra duyurulacaktır.