.: Sunum Tarihi (15.01.2018) :.

Danışman Hocalar ve Proje Sayıları
Prof. Dr. ŞEREF SAĞIROĞLU 12
Prof. Dr. M. ALİ AKCAYOL 7
Doç. Dr. SUAT ÖZDEMİR 9
Doç. Dr. HACER KARACAN 5
Doç. Dr. MURAT HACIÖMEROĞLU 3
Yrd. Doç. Dr. MEHMET DEMİRCİ 4
Öğr. Gör. Dr. MUHAMMET ÜNAL 2
Öğr. Gör. Dr. OKTAY YILDIZ 8
Proje İstatistikleri
Jüri Üye Sayısı 8
Toplam Proje Sayısı 50
Proje Alan Toplam Öğrenci Sayısı 98