JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. ŞEREF SAĞIROĞLU

Prof. Dr. M. ALİ AKCAYOL

Doç. Dr. SUAT ÖZDEMİR

Doç. Dr. HACER KARACAN

Doç. Dr. MURAT HACIÖMEROĞLU

Yrd. Doç. Dr. MEHMET DEMİRCİ

Öğr. Gör. Dr. MUHAMMET ÜNAL

Öğr. Gör. Dr. OKTAY YILDIZ